28 Mart 2007


caNım öyle acıyoR ki bazeN..

öyle çok acıyoR ki..

söylemek istediklerim sessizliqiNle qözqöze..

ama sesimi çıkaRamıyoRum sesiNe..

KeNdi kendini acıtır mı iNsaN.. keNdi keNdine yarattıqı masallaRı bir çıRpıda puFlar mı?

yaRdım etmek istiyoRum.. çabalıyoRum ama..

izimi kaybediyoRum..

23 Mart 2007

.}


kız bi süre kıpırdaman kaldı.
"senin qöründüqün qibi olup olmadıqını nasıl anlayabilirim?'
dedi sonunda.
"anlayamazsın" dedi adam. "sana nasıl qöründüqümü bilemiyorum ki."