16 Aralık 2007

kandıRmak..

ben kimseyi kandırmadım..
keNdiMi kaNdıRdım!

Hiç yorum yok: